Pořizujete si web. Jaký typ vám sedne nejlépe?

Pořizujete si web. Jaký typ vám sedne nejlépe?

Zakládání webových stránek je cesta plná klíčových rozhodnutích. Mezi ty první patří otázka, jaký typ webového projektu bude pro mou firmu ten nejlepší. Pojďme se společně podívat na různé typy webů.

Mohlo by se zdát, že rozdělovat si internetové stránky dle typů, je pouze slovíčkaření. Ale opak je pravdou. Pokud chcete na svém webu něco změnit, či zlepšovat marketing, je fajn vědět, které nástroje vám mohou pomoci.

Dělení, o kterém možná ani nevíte

Webové stránky se mohou dělit podle různých kritérií. Některé kategorie se vzájemně prolínají a jinde nejsou jednoznačně určené definice a záleží na úhlu pohledu. Pojďme si v tom udělat jasno. 

Dělení podle správy

Stejně jako web může vznikat různými způsoby - můžete si ho vytvořit na vlastní pěst, či nechat realizaci na profesionálovi, tak i následnou správu můžete mít pod palcem vy sami, nebo to nechat na profících.

 • První možností je nechat si vytvořit web bez administrace. Vy, jako majitel stránky, se nestaráte o obsah ani o funkčnost webu. Vše necháte na agentuře, kterou jste se svým projektem oslovili. Ta se při tvorbě stránek postará o technickou i obsahovou stránku. Samozřejmě pod vaším dohledem. Vše je potřeba mít promyšlené dopředu. Následné, i obsahové, úpravy probíhají přes webmastera. A kvůli tomu nemůžete rychle aktualizovat to, co vaši zákazníci uvidí.

 • Další možností je mít přístup k administraci obsahu. Tento model je běžný a pro klienta velmi výhodný. Firma se postará o váš web po technické stránce a vy spravujete obsah. Výhodou je, že váš web je informačně aktuální a zároveň je bezpečný a plně funkční po technické stránce.
   
 • Nebo můžete mít plnou kontrolu nad obsahem i jednotlivými komponenty na webu. To je běžné u webu, který vznikl pomocí grafického editoru. Zde pak máte přístup k obsahu webu a zároveň můžete upravovat i jeho vizuální podobu. Tento model je velmi náročný v tom, že si vy sami musíte zajistit jeho vzhled i plnou funkčnost, což nemusí být snadné. Máte však naprostou kontrolu nad tím, jak web vypadá a co obsahuje. 

Podle provedení

Provedení webu určuje, jakým způsobem se web chová. 

 • Statické webové stránky jsou kompletně předem vytvořené. Jsou složené z HTML a dalších statických souborů, jako jsou například obrázky. Na server je nahraný HTML kód společně s obsahem webu. A ve stejné formě, v jaké je nahraný, se také zobrazí uživateli. Výhodné jsou zejména pro rychlý čas načítání. Nicméně neumožňují interaktivní a dynamické obsahy a všechna potřebná data musí být zapsána v HTML kódu.

 • V dnešní době jsou webové stránky převážně v dynamickém provedení. Ty vznikají pomocí skriptovacích jazyků. Na rozdíl od statických webových stránek, mohou dynamické reagovat na interakci s uživatelem. Na základě požadavků mohou měnit svůj obsah a chování. Pro správce je nespornou výhodou možnost rychlé aktualizace dat bez zásahu do HTML kódu. A pro uživatele přináší lepší zážitek díky personalizaci. 

Podle účelu

Další dělení jsou pro běžného uživatele více zjevná. V první řadě weby dělíme na to, zda jsou osobní či firemní. Osobní weby mají za úkol propagovat osobnost a její názory, práci, potřeby. Firemní weby propagují firmu. A mohou to dělat různorodými cestami.

Podle struktury

Každý, kdo vlastní webovou stránku, má důvod, proč vznikla. Podle něj vytvoříte takovou strukturu, která vám bude nejlépe sloužit. Představíme si několik různých možností.

 • Váš web může být navržen jako portfolio. Jeho hlavním účelem je, aby propagoval vaše dovednosti, vaši práci. Je výhodný pro umělce, kteří mají online prostor pro ukázky děl. Obvykle zahrnuje galerii, kde si uživatel může prohlédnout autorova díla. Také informuje, jak je možné se s majitelem stránek spojit.

 • Podobný typ jako portfolio je katalog. Zde umístíte fotografie vašich prodkutů a ukážete tak, co nabízíte. Určitě zde také uvedete, kde je možné vaše produkty získat.

 • Velmi častým typem je obchodní informační web. Ten má za úkol představit vaši firmu. Stránky jsou obvykle nabité informacemi, což s sebou nese jejich rozsáhlejší strukturu. ObsahujÍ příběh, jak vaše firma vznikla a na jakých hodnotách stojí. Mohou obsahovat kontaktní formulář či rezervační systém.

 • Běžně známý je také blog. Ten může být součástí osobního nebo firemního webu. Blogy mají různorodá zaměření a jsou v nich užívány různé komunikační styly. Osobní blog slouží zejména pro propagaci názorů, představ, práce autora. Firemní blog prezentuje hodnoty firmy. Blog je velmi účinným nástrojem pro SEO. A pokud je součástí firemního webu, zlepšuje pozici stránky ve vyhledávačích.

 • Speciálním typem webu, který je dnes každému známý, je e-shop. Na rozdíl od katalogu umožňuje obchod pohodlně dokončit na několik málo kliknutí. K tomu slouží košík a následně pokladna, díky kterým zákazník vaše produkty koupí ze svého gauče. E-shop může být primárním zdrojem příjmů firmy a nebo doplněk kamenného obchodu.  

Podle zaměření

A teď k dělení podle toho, na co chcete zaměřit pozornost návštěvníka. Sem patří dělení do dvou základních skupin, které se budou nadále tříštit. Základním dělením je na webovou stránku a podpůrné stránky. 

 • Webová stránka slouží jako hlavní zdroj informací o vaší firmě. Má složitější strukturu, protože obsahuje mnoho podstránek s informacemi. Tím, že je obsáhlá, je atraktivní pro vyhledávače. Návštěvník, který na vaši webovou stránku zamíří, by měl na stránkách zůstat co nejdéle. Měl by prozkoumat vše, co vaše firma prezentuje.

Hlavní webovou stránku mohou podpořit podpůrné stránky, které použijete podle toho, jaký s nimi máte úmysl. 

 • Microsite odkazují najeden produkt či službu. Hlavním úmyslem je upřít na něj pozornost zákazníka. Proto bývá designově a komunikačně odlišný od hlavního webu. Může se zaměřovat na jinou cílovou skupinu. Microsite použijete ve chvíli, kdy chcete působit sezónně skrze jeden výrobek.

 • Landing page, podobně jako microsite, slouží k jedinému cíli. Je čistě účelná. Použijete ji, když chcete povzbudit návštěvníky k akci. Jejími silnými stránkami je přehlednost - obsahuje pouze nutné informace, které všechny nabádají k jedné konkrétní akci. Může být zaměřená na koupi produktu, na získání emailu pro newsletter či získání klientů skrze e-book. Hlavní důvod, proč si landing page zřizujete, je konverze. Vše, co obsahuje, je přesvědčivé a atraktivní. Nejvíce z ní vystupuje “tlačítko”, které vede návštěvníka k akci (odeslání formuláře, koupě, …).

 • Poslední podporující stránkou jsou jednostránkové weby, nebo také one page. Ty jsou pro vás výhodné zejména ve chvíli, kdy nabízíte služby a nepotřebujete se prezentovat na velkých webových stránkách. Jak název napovídá, všechny informace jsou umístěny za sebe na jedné stránce. Proto si vždy dopředu rozmyslete, jaký obsah bude one page mít a jak bude rozvržen. Pro jednodušší orientaci slouží menu, které ovšem neodkazuje na podstránky, ale funguje jako kotvy, které vás vrátí k části, kterou chcete číst.

Tak co, jde vám hlava kolem?  Rozmyslete si, jak chcete propagovat svou firmu a podle toho si zvolte, jaká webová stránka pro vás bude ta nejlepší.

Promyšlený web - to je OptimWeb.

 

Za výsledky jdeme společně. Ozvěte se!

Potřebujete redesign starého webu či e-shopu? Máte nový webový projekt připravený? Máte ho zatím pouze v hlavě? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi s vámi projekt zkonzultujeme a pomůžeme vám nalézt optimální řešení.