Umělá inteligence: Jak funguje a kde ji najdeme?

Umělá inteligence: Jak funguje a kde ji najdeme?

Umělá inteligence (AI) je technologie, která zásadně mění náš svět a proniká do všech oblastí lidského života. A neustále se vyvíjí. Jak vlastně funguje a kde se s ní setkáváme v každodenním životě? Přečtěte si náš článek a objevte fascinující svět umělé inteligence!

Umělá inteligence (AI) je technologie, která mění svět kolem nás. Od chytrých telefonů až po samořídící auta, AI je všude. Ale co to vlastně znamená? Představte si, že máte kouzelný nástroj, který dokáže dělat věci, které obvykle vyžadují lidský mozek – učí se, přemýšlí, rozhoduje se, a přitom se neustále zlepšuje. AI je právě takovým nástrojem. V tomto článku se podíváme na to, co je AI, jak funguje a kde ji v běžném životě potkáváme.

Co je to umělá inteligence?

AI je chytřejší forma technologie, která dává strojům schopnost vykonávat činnosti obvykle vyhrazené pro lidi. Prostřednictvím AI mohou počítače vidět, slyšet, mluvit, číst a dokonce hrát různé hry. Každý den využíváme AI, ať už je to při vyhledávání na internetu, nebo používání navigace.

Jak AI pracuje?

Umělá inteligence pracuje na základě několika klíčových principů.

Prvním z nich jsou algoritmy. Sady nástrojů, které počítač sleduje, aby vyřešil určité problémy nebo úkoly. Dobrým příkladem je algoritmus pro rozpoznávání obličeje. To využívají mobilní telefony pro odemykání obličejem, nebo sociální sítě pro označování lidí.

Algoritmy samy o sobě nestačí. Umělá inteligence je specifická svou schopností učit se. To probíhá podobně jako u dítěte. Když dítě poznává nové slovo, učí se ho opakováním a používáním v různých situacích. Stejně tak AI shromažďuje data a na jejich základě se učí. 

Představme si některé techniky učení. Patří mezi ně Supervised Learning (učení s učitelem). Když si ponecháme analogii s učícím se dítětem, můžeme si tuto techniku představit tak, že dítě učíte rozlišovat mezi psy a kočkami. Ukazujete mu různé obrázky, také to, jak zvířata vypadají ve skutečnosti, jaké zvuky vydávají, jak se chovají, pohybují. A pokaždé zvíře pojmenujete. Dítě se postupně naučí rozlišovat a správně pojmenovat, zda má před sebou psa či kočku. Stejné je to i u AI. Rozlišit mezi psem a kočkou se umělá inteligence učí pomocí tisíců obrázků, které jsou označené jako psi a kočky. Tento princip se využívá také například u rozpoznávání spamů v e-mailu. Na základě toho, které zprávy jsou označené jako spam a které nejsou, se AI učí tyto od sebe odlišovat.

Unsupervised Learning (učení bez učitele) nevyžaduje označování dat. Umělá inteligence si sama nachází struktury a vzorce. Když před batole vysypete krabici s barevnými dřevěnými kostkami a požádáte jej, aby udělalo kupičky, má na výběr několik možností, jak úkol splnit. Může je třídit podle barvy, podle tvaru, podle velikosti nebo podle toho, zda pod nimi projede autíčko. Kde se učí AI tímto způsobem? Například v nákupním centru, kde odhaduje nákupní chování zákazníků. Dle různých vzorců tvoří skupinky lidí, kteří mají podobné zvyky, a podle nich předvídá jejich nákupní chování.

Děti se mohou učit i pokusem a omylem. Když se posadí na kolo a učí se na něm jezdit, zažijí spoustu pádů. Při každém pádu si uvědomí, co udělaly špatně při dalším ujetém metru zažívají, jak správně zapojit tělo i mysl, aby cesta na kole nebyla naplněná modřinami a rozbitými koleny. Na rozdíl od malých dětí, u kterých toto učení probíhá podvědomě na tělesné úrovni, AI zcela záměrně své úspěchy a neúspěchy analyzuje a tím se učí nové dovednosti. Například hrát šachy. To označujeme jako Reinforcement Learning (učení zesilováním).

Kromě strojového učení, které jsme představili v předchozích třech odstavcích, dochází také k hloubkovému učení (Deep Learning). To je speciální typ strojového učení, který napodobuje lidský mozek. Toto učení posouvá hranice toho, čeho je AI schopna. Díky Deep Learning umělá inteligence analyzuje data a předvídá velice přesně, může se díky zvětšujícím se objemům dat zlepšovat a učit se a dosáhnout automatizace v procesech, které by pro člověka mohly být časově náročné či jinak obtížné. Tyto výhody jsou vykoupené potřebou velkého objemu dat, na kterých se AI učí. S tím se pojí i náročnost na hardware. A v neposlední řadě probíhají tyto procesy tak složitě, že je těžké interpretovat, jak umělá inteligence ke svým závěrům došla.

Hluboké učení se využívá například při generování obrázků či marketingových strategií, analýze rentgenových snímků pacientů či při funkci virtuálního asistenta.

Dalšími důležitými principy jsou rozpoznávání vzorců, které jsme si představili na rozlišování mezi psy a kočkami, rozhodování, které jsme nastínili u příkladu s nákupním chováním a konečně automatizace.

K automatizaci je potřeba spousta jednotlivých kroků, které AI učiní, aby na konec mohla úkol zvládnout bez lidského zásahu. Jedná se například o automatizované montovací stroje ve fabrikách. V první řadě musí člověk identifikovat úkol. Tedy takovou činnost, která se opakuje, má jasné cíle a předem stanovené postupy. Následně vybere vhodné nástroje a platformy. Pak už přichází role AI, která se učí za pomoci shromažďování a vyhodnocování dat. Následně se testuje, aby došlo k co největší optimalizaci a poté upravuje parametry tak, aby byl proces co nejefektivnější. Když je vše doladěno do nejmenších detailů, přichází na řadě nasazení AI do procesu. Samozřejmostí je opakované analyzování a vyhodnocování efektivity. 

Praktické aplikace AI

Umělá inteligence je v dnešní době prostoupena mnoha obory lidské činnosti. Například ve zdravotnictví dokáží systémy, jako je IBM Watson Health, pomáhat lékařům diagnostikovat onkologická onemocnění. Pracují na základě analýzy velkého množství medicínských dat. Nebo také na základě analýzy genetických dat mohou poskytovat návrhy na léčebné plány. 

V obchodním světě pomáhá sysém SAS Fraud Management odhalovat podvodné transakce v reálném čase. Díky tomu se vám může stát, že vám ve dvě hodiny ráno zavolají z banky, že se vaší kartou platí na jiném kontinentu. A vy, společně s bankou, můžete zasáhnout a podvodu zabránit. A díky tomu nepřijít o své těžce nabyté prostředky.

Jistě už vám některá ze zábavních platforem, jako je Netflix či Spotify, navrhovala filmy či hudbu podle toho, co jste dříve sledovali. I na to je využívaná umělá inteligence. Za pomoci složitých výpočtů vytváří predikce toho, co by vás mohlo bavit.

Budoucnost AI

Dá se předpokládat, že se AI bude neustále zdokonalovat a pronikat do dalších oblastí lidského života. Ačkoli se v dnešní době již ozývají spekulace o tom, že umělá inteligence nebude mít dostatečné množství kvalitních dat, a tím se bude snižovat také kvalita jejích výstupů. Nicméně je pravděpodobné, že brzy bude zasahovat do všech oblastí každodenního života.

S tím se samozřejmě pojí i zásadní etické, právní i bezpečnostní otázky. Na ty stále nemáme jednotné odpovědi.

Nezbývá nám tedy nic jiného, než se na budoucnost s AI připravit tak nejlépe, jak budeme umět. Vzdělávejme se v oblasti umělé inteligence a získávejme dovednosti, díky kterým se stane AI co nejlepším sluhou, nikoli zlým pánem.

Hledejme cesty, které budou začleňovat AI do pracovních procesů tak, aniž by ohrožovaly zaměstnance či zákazníky.

AI má obrovský potenciál změnit svět. Od zdravotnictví po automobilový průmysl, od financí po zábavu – AI nám otevírá nové možnosti a zlepšuje kvalitu našich životů. Sledujte vývoj AI a buďte připraveni na její dopad. Svět s AI je plný příležitostí a výzev, které stojí za to prozkoumat.

 

Za výsledky jdeme společně. Ozvěte se!

Potřebujete redesign starého webu či e-shopu? Máte nový webový projekt připravený? Máte ho zatím pouze v hlavě? Neváhejte nás kontaktovat. Rádi s vámi projekt zkonzultujeme a pomůžeme vám nalézt optimální řešení.